Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

点起

[dian3 qi3]
翴癬
فير;(لكه خښتى په داش كې);ارواښاد;اسماني بلا;انداخت;انګار;اور;اور اخستنه;اور ور اچول;اور ور ته کول;اوراچول;اوربل;اورلګېدنه;باغي کېدل;بامبړه;بړانګه;بغاوت کول;بلکه;بلول;بوڼه;پخول;پلېتکه;تودوالى وار;ټک کول;چېوهل;څټکوری;حريق;خدای بخښلی;خوړينول;ډانډول;ډز;ډز کول;ژوندى كول ويشتل;سپېره;سرکشي کول;سوځل;سوځول;سوځېدنګ;سوځېدنه;سوزول;سونګ;سېځل;شعله;شغله;شليک;شوم;شوم والی;غورانګه;غورځکه;غوړانځه;غوړلمبه;غوړمبه;غوړنجه;غوړنځه;غوړې لمبې;فقيد;فيرکول;کشول;کوزول;کوزېدل;لګول;لمبه;لېوالتيا;متوفى;منحوس;نحس;نښه ويشتل;ويشتل;دودکادود;اور لرونکی;انګرکی;ګلوله باري;اوراخيسته;آتش;ډزهار;سون;پوچول;برطرفول;شړل;خارجول;ډزول;درم;پرېيستل;رخصتول;خوشي;انتقاد;ايستل;ډزې_ډز;نيوكه;وار