Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
节余 节俭 节点 节目 节省 节约
节余 节俭 节点 节目 节省 节约

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

节余

[jie1 yu2]
竊
فال;پرهېزدانه;پرېزانه;پر هېز;پرهېز;خواړه;غذا;غذايې رژيم;پالی;د رسمي بحث غونډه;دجاپان او سويس ولسي جرګه;دولسي جرګې غونډه