Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
叫唤 叫声
叫声的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

叫声的

[jiao4 sheng1 de5]
羘
غوغو;جلی;غپ;غپا;غپند;غپهار;غپېدنه;غپېده;کغکی;کغهار;کغېدنګ;کغېدنه;کغېده;ټم;جلۍ