Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伴奏 伴星 伴音
伴奏 伴星 伴音

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

伴星

[ban4 xing1]
︸琍
هم نشين;امغاړی;انډيوال;پارچنګ;پړسان;د سفر مل;دمساز;رفيق;ښل;لاسي;لوزپايه;مصاحب;مل;ملګرى;ملګری;منډې ترړې;همراه;همسفر;هميونی;يار;هم صحبت;شريک