Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
城堡 城市 城池
城堡 城市 城池

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

城池

[cheng2 chi2]

شهر;ښار;قصبه;ښارنى;شهري;ښهر;سېباستوپول;ستاکهولم;سټاکهالم;سياه ګرد;ستامبول;ستکهوم;سوابۍ;سوکرې;سدني;ښاري;ډکه;بلديه وي;بلدي;بلد;سوچي