Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
告別 告发 告吹
告別 告发 告吹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

告发

[gao4 fa1]
祇
شفتالو;خاتوری;خمارۍ;دشفتالوونه;شوتالو;کب نيول;کب نيونه;کب نيوی;ماهيګيري;مهی ګيري;خوماري;شلتالو