Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[hao4]

شټوپ;توښۍ;آشپز;انګيټۍ;اورتون;اورغالى;بټ;بټۍ;بخارۍ;بکاول;پجم;پجن;پخوونکى;تنور;تودلۍ;تودنۍ;جارغالی;جارغلی;چرۍ;داش;دېګدان;رغلى;ګرمول;ګلخن;کړځ;کړيچی;کغالی;کوره;نغرى;هوۍ;ورغالی;دانګی;سټوپ