Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
字尾 字形 字符 字谜 字面 字首
字尾 字形 字符 字谜 字面 字首

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

字面

[zi4 mian4]

زنځيري;ګرداب;بېخ نيوی;تحت اللفضي;ټكي په ټكي;رښتياني;ريالېسټ;ريښتونی;لفظي;شلېده;حرفي;علاج نا پذير;پشو;پروېځی;ګيدړ;پاپړ;پښۍ;تزويري;خټکى;قصاب;بلو;باروت;پوڼۍ;شېر;ګدر;پاڼ;پښ;پړی;حلوا;قشري;شودې;غلبېل;ګودر;غورېدل;طاوس;پتاسه;يوشان;ګاړه;پياز;يږ;نورېدل;غپل;ګوډانه;شلومبه;شکوڼ;پروړ;شونډه;خر;پورتنی;شمه;غوا;غنم;پښه;پسرلی;پاڅېدل;عيب;شولې;ترپل;اصلي;پل;پېټی;نوک;پنځه