Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
砍击 砍口 砍痕
砍击 砍口 砍痕

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

砍击

[kan3 ji1]
阑
(په تيره شى);برغنډ;بهارۍ;پامالول;پرمختګ;پرهار;په له پورې;ترمه;تنبو;چاك كول;چپړيتول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;چڼ چڼ;چوول;چيتپيتول;چيتول;چيخپيتول;څخپيتول;څورنګول;څوکل;څوکلول;څيرل;خپنځل;خچ پچول;خړيتول;دجامو چاك چې لاندې كالې ترې ښكاري;دځنګه دمنځ ميدن;ريچې کول;ستنول;غوڅول;ګړوبول;ګوزار;کواټل;له بېخه ورانول;لوار;متصل;وار;انتقادورباندې كول;خوراكمول;نيوكه كول