Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[lang2]

زلموټى;نوجوان;ځوان توب;مراهقوالی;چارابرو;زلميتوب;زلما;برنده;جوبن;ځلمی;ځلميان;ځلميتوب;ځوان;ځوانان;ځوانتوب;ځوانى;ځواني;زلمى;زلمی;زلمينه;زڼى;ژڼېتوب;ژڼيتوب;شباب;کېچټ;نوچک;هلک;وړکی;ووړکی