Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
折中 折回 折射 折拢 折断 折磨 折算 折缝 折页
折中 折回 折射 折拢 折断 折磨 折算 折缝 折页

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

折断

[zhe2 duan4]
ч耞
چاکول;چاود;درز;شکست;كسر;کسر;ماته;ماتوالى;ماتوالی;ماتېدنه;ماتېده;هډ ماتوالی;انکسار;مروړل