Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
溃乱 溃疡 溃裂 溃逃
溃乱 溃疡 溃裂 溃逃

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

溃逃

[kui4 tao2]
检発
تېښته;(لكه دمرغانو);الوتنه;الوته;په ودانۍ كې ددوو پوړو تر منځ زينى;ترړه;تښتېدنه;تښتېده;تېځ;تېښت;تيښته;ټاخ;ټپال;ځغاست;ځغاسته;ځغستا;ځغستنه;ځغلېده;څېښتېدنه;خبا;دالوتو قوت;دسترګو په رپ كې تيرېدنه;دنګنه;زغاست;زغل;زغلېده;سرقت;سرقه;سيل;شکاوڼه;شکونګ;شکونه;شکېدنګ;شکېدنه;شوکه;طيران;غلا;فرار;کوڅکه;درګه;اځبتوب;پرواز;بلندپروازي;لړه;دانګی;پرش