Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
健康 健谈
健康 健谈

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

健康

[jian4 kang1]
胺眃
روغتيا;هډواله;تندرستى;جوړتيا;جوړوالی;روغتوب;روغوالی;سلامتي;شفا;صحت;بهبودي;عافيت;صحي;سره حال معلومول;سلامت;صورت;روغه