Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
腌汁 腌泡 腌猪 腌黄
腌猪腿

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

腌猪腿

[yan1 zhu1 tui3]
邓睫籐
(په باټولافو);بې ځايه ګړېدنه;تېراېستنه خطا اېستنه;دخوګ دورانه غوښه چې مالګه يې پراچولې وي;دخوګ دورانه لاندې;دوكه وركونه;غولونه