Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
医务 医师 医疗 医院
医务 医师 医疗 医院

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

医师

[yi1 shi1]
洛畍
درملګر;دکتور;دوکتور;ډاكتر;ډاکټر;طبيب;علاج کوونکی;علاجول;درمل ګر;درملی;داروګر;داکتر;درمل