Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
忽刺 忽然 忽視
忽然 忽然弹 忽然摇

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

忽然弹出

[hu1 ran2 dan4 chu1]
┛礛紆
ددرواغو معا شقه كول;غير جدى معاشقه كولو مكيز كول;ناز كول;نخرې كول;شاتماغه;نازېدل;نشمېدل;ميروار;هاهولي;ياربازه;کنج