Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
祭司 祭品 祭坛 祭文 祭祷
祭司 祭司权

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

祭司权术

[ji4 si1 quan2 shu4]
步舦砃
دځان نه ملا جوړونه;دملايۍ چل ول;مذهبي مشري;ملايي