Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
寡头 寡妇
寡头政

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

寡头政治执政者

[gua3 tou2 zheng4 zhi4 zhi2 zheng4 zhe3]
硅繷現獀磅現
دڅوكسيز حكومت غړى;پراكثريت دڅو تنودحكومت پلوى;څوكسيزحكومت