Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
珍品 珍奇 珍爱 珍珠 珍藏 珍赏
珍品 珍奇 珍爱 珍珠 珍藏 珍赏

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

珍藏

[zhen1 cang2]
旅
(پر);اڼول;پنډول;پنډېدل;تحصيلول;تولول;ټولول;ټولېدل;ځان کښل;دپوركښل يا سند دپيسو حصولول;راټولول;راغونډول;راغونډېدل;سره ټولېدل;غونډه کول;غونډول;غونډېدل;كنټرول ټينګول;لاښ کول;لنډ يا مختصر لمونځ;فراهم;اخذ;اخيستل;تپل