Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阴影 阴性 阴户 阴沉 阴蒂 阴道 阴霾
阴影 阴性 阴户 阴沉 阴蒂 阴道 阴霾

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阴道

[yin1 dao4]
潮笵
د ښځي دتنا سلى الې دننه تيوب;مهبل;منجغی;پنډ