Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
牡兔 牡蛎 牡鹿
牡兔 牡蛎 牡鹿

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

牡兔

[mu3 tu4]
╠ㄟ
(پ تيره داّس);(دفټبال په لو به كښى);(رغرڅنۍ;په امريكا يى فټبال كښى دمقابل لورى په مخكښۍ ليكۍ حمله;په مخكينۍ ليكه حمله كول;توپ اچول;سو يى او ميږې);ګړندى سړى;ګوزن;ګووازې;متى سړى;نر;هو سۍ وزې;ورغوځېدل