Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
篷子 篷帐
篷子 篷帐

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

篷帐

[peng2 zhang4]
罯眀
خېمه;غژدي;په خيمه كې اوسېدل;تامبه;تنبو;خيمه;خيمه وهل;سکام;شمه;كيږ دۍ درول;كيږدۍ;کپړکی;امبه;تمبو;کږدۍ;کېږدۍ