Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
满意 满手 满足 满身
满身尘

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

满身尘埃

[man3 shen1 chen2 ai1]
骸ō剐甁
خومښی;پوړند;خړپړ;سپېره;ګردجن;ګرزجن;ګرزوهلی;ګرزن;سپېرلټ;مټن;غبارآلوده;خاکي