Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

主干

[zhu3 gan4]
稦
خړتم;( جمع );( دژوى );( دونې );( موټر );بدن;بدنه;بکس;پټوسکی;پيټۍ;تنه;توڼۍ;توڼی;ټټخه;ټول بكس;خلتم;درمه;دروی;دورمه;ډډ;ساقه;سټه;سندخ;سندوخ;سوندخ;سونډک;سويچ بورډ;شوندك بكس;شونډك;شونډک;صندق;صندوق;ګرګاس;مايور;مواصلاتي;نلۍ بلول;نيكر;يخدان;اتره;سوټکېس;پږی;ناړه;نار;ډنډاره;صندوقچه;ډنډه