Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奉承 奉献 奉现 奉行
奉承 奉承的 奉承者 奉承语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

奉承语

[feng4 cheng2 yu3]
┯粂
تملک;ټيټپاس;بوټ پاکي;پوجا;پيشوبازي;تملق;ټيټال;ټیټال;چاپلوسى;چاپلوسي;خوشامند;خوشامندي;ژانه;غوړمالي;غوړه مالى;لابوړې;لابوړي;للوپتو;لېږمي;مداحي;خوش امندي;خوش آمد;غوړژبي;ډرپلي;رويداري، روی داري;هاړه هوړه;لباس