Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
篷子 篷帐
篷子 篷帐

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

篷子

[peng2 zi5]
罯
ترپال;ځپرى;دټوكر يا بل شي سايوان چې دسيوري دپاره تر لاندې كښيني;سايوان;کرکره;چونتره;منډو;سپاچه;ششک;چت;سايه وان;سيوران;چوپاړ;ډاره