Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
露天 露宿 露水 露齿
露齿而

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

露齿而笑

  1. [lou4 chi3 er2 xiao4]
    臩睛τ
    پامالول;پسخندوهل;تبسم;تبسم کول;ترهېدا;جينګول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;څخپيتول;څوکل;څوکلول;خپنځل;خچ پچول;خړيتول;خندی;ډکور;رنځوري;ريچې کول;شکرخند;ګرجمن;کثافت;کواټل;لوګول;مسكېدل;مسل;وياړنه;تمسخر;پيشاړه;وياړل
  2. [lou4 chi3 er2 xiao4]
    臩睛τ
    پامالول;پسخندوهل;تبسم;تبسم کول;ترهېدا;جينګول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;څخپيتول;څوکل;څوکلول;خپنځل;خچ پچول;خړيتول;خندی;ډکور;رنځوري;ريچې کول;شکرخند;ګرجمن;کثافت;کواټل;لوګول;مسكېدل;مسل;وياړنه;تمسخر;پيشاړه;وياړل