Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[huan4]

پاشل;تار په تارول;تارپه تارېدل;تيت او پرك كول;تيتول;تيتېدل;خپرول;خپرېدل;ديپرېشن;رچې;رچې کول;شندل;شنل;شو په شو كول;شيندل;غرګرځېدنه;لونل;نستل;وېشل;اجاړول;پراګنده;د يوه مخه;شوپشو;پاشان;تيت پترک;ترغه;هغه دغه