Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
单一 单个 单人 单位 单偶 单元 单发 单口 单向 单宁 单打 单数 单板 单片 单独 单程 单簧 单细 单翼 单脚 单色 单车 单边 单面 单音
单一 单个 单人 单位 单偶 单元 单发 单口 单向 单宁 单打 单数 单板 单片 单独 单程 单簧 单细 单翼 单脚 单色 单车 单边 单面 单音

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

单板

[dan1 ban3]
虫狾
( لكه دخراب لرګي دپاسه داعلى لرګى پوښ );بڼاوول;په ښايسته پوش ښكلى شوى;په نرۍ پرده پوښل;ځلا;سينګارول;ظاهري بڼه;قيافه;مخ پوښ;مهينه پرده;نرۍ پرده;نرى مخ;نرى مخ وركول