Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [tu2]

    پارېدنه;پړسېدنه;تومنه;جخ;ځګ;خميره;خميره كوونكى بوټى;سبوڼى;سبونی;سپېسته;سريوكى;کف;مايه;موره;يوه ژړبخونه ماده چې دخميره كولو دپاره په كاريږي
  2. [tu2]

    پارېدنه;پړسېدنه;تومنه;جخ;ځګ;خميره;خميره كوونكى بوټى;سبوڼى;سبونی;سپېسته;سريوكى;کف;مايه;موره;يوه ژړبخونه ماده چې دخميره كولو دپاره په كاريږي