Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
板层 板条 板板 板栗 板球 板皮 板结 板羽
板层 板条 板板 板栗 板球 板皮 板结 板羽

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

板栗

[ban3 li4]
狾
پاړبنج;خرمائي;خورمايي;سوربخن نسوارى رنګ;يوډول ونه او دهغې ميوه;سرنګ;رېنى;زرځ;سرخه