Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

承受

[cheng2 shou4]
┯
پاته مړی;ارث;بنګه;پاته مړنه;پاته مړينه;پرله پسې والی;پله پسې توب;پله پسې والی;ترکه;خلافت;ګومل;ميراته;ميراث;وراثت;متروکات