Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
告別 告发 告吹
告別 告发 告吹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

告吹

[gao4 chui1]

پاته راتلل;پاتې کېدل;پارچاوېدل;پر زړه را اورېدل;ترنځول;خطا کول;خوساكېدل;ډوپه كېدل;ډېوالى كېدل;زړه;(په);اورېدل;زهيرول;سستول;غافلېدل;غړندول;غفلت کول;کړاغندول;کمزورول;کمزوري کول;کمزوري کېدل;له پامه غورځول;له كاره لوېدل;مړاوى كېدل ډوبېدل;ناكامېدل;ناكامى;ورستېدل;فيل;شنډېدل;ماته كول