Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语
主义 主人 主任 主修 主办 主动 主干 主持 主权 主格 主演 主目 主管 主要 主计 主语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

主格

[zhu3 ge2]

( ګر );( نامزدشوى );فاعلى حالت;فاعلي;معرفى شوى;نومولى;ورپيژندل شوى