Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
虽然 虽说
虽然 虽说

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[sui1]

( without let or indrance,);(دا كليمه يوازى په يوه مورد كې استعمال ليږي اوهغه دادي;اجازه ورکول;باړه کول;پرېښودل;پرېښوول;تقديرول;توصيفول;خپلې مخې ته پرېښول;خنډ;ستايل;ستاينه کول;کرايه کول;مانع;مخه ور کول;موقع ورکول;يعنې بي له مانع يا خنډ څخه;خواه