Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
慈善 慈姑 慈祥
慈善事 慈善家 慈善机

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

慈善事业

[ci2 shan4 shi4 ye4]
稯到ㄆ穨
بشر دوستي;دهمنوع سره مينه;انسان دوستي;بشردوستي;خيرات;وګړپالنه