Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
光临 光二 光亮 光复 光头 光学 光彩 光束 光漆 光照 光环 光秃 光纤 光谱 光阴
光临 光二 光亮 光复 光头 光学 光彩 光束 光漆 光照 光环 光秃 光纤 光谱 光阴

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

光彩

[guang1 cai3]
眒
برداشت کول;برېښ;برېښنا;برېښول;برېښېدنه;برېښېده;بړقول;بلک;پړقول;پړک;پړکا;تاويل;تبصره;تجلا;تجلى;تفسير;تفسيرول;تنقيد;توضيحي يادداشت تفسير;جل و بل;چل چراغ;چمک;حرامول;څرکا;څرکول;څرکېده;ځل;ځل و بل;ځلا;ځلول;ځلون;ځلېدنه;رڼا;رڼول;روڼول;ظاهرى ښكلا;قنديل;لمن ليك