Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
倒位 倒台 倒数 倒易 倒空 倒车 倒闭
倒位 倒台 倒数 倒易 倒空 倒车 倒闭

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

倒数

  1. [dao3 shu4]
    计
    په ګډه;ترله;خپلمنځي;دوطرفه;دوه اړخيز;دوه اړخيزه;ذات البيني;متقابل;معكوس;معکوس
  2. [dao4 shu4]
    计
    په ګډه;ترله;خپلمنځي;دوطرفه;دوه اړخيز;دوه اړخيزه;ذات البيني;متقابل;معكوس;معکوس