Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刚好 刚才 刚毛
刚好 刚才 刚毛

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

刚毛

[gang1 mao2]
を
په قار ېدل;تيغ ورېدل;حرير;غونى زيږ ېدل;غونی;لنډزيږه او نيغ ولاړوېښتان