Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
法典 法制 法国 法官 法定 法宝 法式 法律 法衣 法语
法典 法制 法国 法官 法定 法宝 法式 法律 法衣 法语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

法定

[fa3 ding4]
猭﹚
په شرع برابر;ټانګه وال;حقوقى;حقوقي;حلالي;شرعي;عدلي;قانوني;قضايي;مشروع;ذوالید;لاوارث;حقه;جائز;طيب;ذو;اصولي;روا