Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
恐吓 恐怖 恐惧 恐慌 恐水 恐龙
恐吓 恐怖 恐惧 恐慌 恐水 恐龙

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

恐慌

[kong3 huang1]
稺
پنيک;ايړا;بړنګ;بړنګېدل;تتلي;ترهندتيا;ترهه;ترور;تروروالى;تلوله;تلولى;دهشت;ډار;سرسوبن;سرسيانده;ګبری;کړغېچ;کوتر;لټند;لل بل;للېدل;نابوبره ويره;هولکي;وار ختا کول;وار ختا کېدل;وار خطائى;وار ورکي;وار ورکی;وار ورکي کول;وار ورکي کېدل;وارخطاکول;وارخطاکېدل;وارخطايي;وېره;غويمنډ، غوی منډ;هيبت;اوترتوب;تراره