Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
模压 模形 模样 模版 模糊
模压 模形 模样 模版 模糊

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

模糊

[mo2 hu2]
罸絢
پړنګ;ټپی;ټکى;ټکی;خاپ;خاپي;خال;خپ;خپی;داغ;رټه;سولاغ;لکه;يو راغ يا اور يځ چه نظر يا دليدلو وړشى تت كړى