Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冒充 冒出 冒号 冒失 冒昧 冒渎 冒火 冒烟 冒犯 冒称 冒险 冒风
冒出水

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

冒出水气

[mao4 chu1 shui3 qi4]
玙蒩
پسته خټه;څڅيدل;خړګاوه;خړه;زا;زاو;زيم وهل/ايستل;ښ;سوكه بهيدل;ګلدانۍ;کوکڼۍ;مټه;نرمه خټه;ننيدل;نو;پته;لوشي;غټۍ