Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

打猎

[da3 lie4]
ゴ聐
( لكه غشى );(لكه په ګولۍ يا غشي);(لكه رڼا);(يا پورې وتل);اچول;اچول 
;ارتل;اږېيل;اوشکې کول;ايله كېدل;بږول;بوسکارل;بې قوتي;بېخۍ;پړتاوول;په تراټ وتل;پورې وهل;تاوېدل;تغول;تندوکی;توغول;تېرېدل توغېدل;ټنډوره;ټوکېدل;ټېل وهل;ټېله ورکول;چارماري کول;چان ماري کول;چورلېدل;څرخول;څرخېدل;ځغلول;ځوکه وهل;خچل;خطاکول;خلاصيدل;خورخوټکی;خولخوټکه;داره;دنښې ويشتومسابقه;دهکارل;ډزكول;زور وهل;ښکارکول;ښکارل;ښکارول;سوغول;ښيڅرخ;شړل;شکېرل;شنه کېدل;شيرکارل;عكس اخيستل;غوټۍ کول;غورځول;غوزارل;غوزارول;قلمه;ګذارول;ګزارل;ګزارول;ګوزارول;ګوزارېدل;ګيګارل;کشکارل;کلمه;کورپه;کيشکارل;نار;ناوه;نخ;نوده;نيښ وهنه;وار كيدل;واركول;وېشتل;ويشتل;بوزغلی;بزغلی;چپرګی;ترکه;ځېلۍ;څانګوړی;شينکلۍ;مچر;شيشکه;څپرکی;ښاخ;ډکی;ارتاوول;تېغنه;چاندمارۍ;ډنډاره;تېغ;ګولۍ;نېش;ډز;پرېيستل;سغول