Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
订婚 订户 订购 订阅
订婚 订户 订购 订阅

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

订阅

[ding4 yue4]
璹綷
( اشتراك);اشتراک;بسپنه;حق العضویت;د ګډون ونډه;داشتراك بيه;ګډون;لاس ليك باور;لرغونى;غوښته