Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拉丁 拉伤 拉伸 拉出 拉力 拉回 拉屎 拉断 拉的 拉皮 拉直 拉紧 拉线 拉起 拉过 拉长
拉丁 拉伤 拉伸 拉出 拉力 拉回 拉屎 拉断 拉的 拉皮 拉直 拉紧 拉线 拉起 拉过 拉长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拉力

[la1 li4]
┰
( لكه رسى اونور );آزمون;انجذاب;اوږدول;اوږی;بژه كول;بژه کېدل;ترخسېدل;ترنز;ټک کول;جاذبه;جټکه;جذب;جلب;جلک;جلکه;چټونه;چېوهل;څخول;څكول;څكونه;څکول;څيرل;خالي کول;دكشكولو شى;ډز کول;ډوره کېدل;راښکون;راکښنه;راکښه;سلبول;شكول ايستل;شکول;شکېدل;شلېدل;شوړ;شومی;غځول;غوړپ;فيرکول;كشكول;كشكېدل;ګوپ;ګوټ;کښښ;کښېدون;کشش;کشول;درينګل;کښول;کش;څښول;کښل;راښکودل;جذبول;ترپول;پړکول;کشاله;له نفوذه كاراخيستل;واسطه;واسطه بازي كول