Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
葡萄
葡萄 葡萄园 葡萄干 葡萄收 葡萄牙

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

葡萄牙

[pu2 tao2 ya2]
覆靛
پرتګالى;پرتګالي;پرتګالی;پورتګالي;پورتګالی