Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
剪刀 剪掉 剪断 剪票 剪裁 剪贴
剪刀 剪掉 剪断 剪票 剪裁 剪贴

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

剪掉

[jian3 diao4]
芭奔
پټن;پرېكول;په محكمه كى دبندى ددرېدو يا كښينستوځاي;ترووكى;دبېړيو دلنګر اچولو ځاى;دلكۍ وروستۍ كلكه برخه;ډکه;شلخى;لږول بېلول;لنډول;لنګرځی;لنګرګاه;صفه;هډه;پتڼ;درېدنه;دبېړيو وركشاپ;لنګرځاى