Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
印信 印入 印刷 印度 印痕 印表 印记 印证 印象 印错
印信 印入 印刷 印度 印痕 印表 印记 印证 印象 印错

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

印入

[yin4 ru4]

( لكه دعسكرو );اثر پر كول;اړ ايستل;اړکول;اړول;اغيزه كول;انتخاب;انطباع ځنى اخيستل;بزه ګارول;بېلګه;بيګارول;په مغزو كې كښېنول;په وره خدمت ته ګمارل;پيلامه;ټاپه;ټاپه كول;ټاپول;چاپول;ځانګړى نښه;څرښه;څرک;خالص;درک;رده;زنګويه;زور اچول;سايکالوجي;سروبر;شمول;ضبط کول;ضبطول;طبع کول;ګوره;کودکستان;له چاڅخه مرسته غوښتل;مارک;مميزه نښه;مهر;مهر پر لګول;مهرول;نښه كول;مطبوع;اغېزكول;تراغېزلاندې راوستل