Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
老兄 老外 老大 老太 老头 老套 老子 老实 老将 老师 老年 老是 老汉 老玉 老茧 老虎 老迷
老兄 老外 老大 老太 老头 老套 老子 老实 老将 老师 老年 老是 老汉 老玉 老茧 老虎 老迷

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

老虎

[lao3 hu3]
ρ
ببر;بور;پړانګ;دجله;کژبل;مزری;شېر;زمرى